ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาดี กิจเจตนี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 086-134-7411
อีเมล์ : -
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,11:16  อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ชุด ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียดผลงาน

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชุด  ชนิดและหน้าที่ของคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


 

โดย

นางสาวสุภาวดี   กิจเจตนี

ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ)

สังกัดเทศบาลตำบลบางนมโค  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,11:16   อ่าน 122 ครั้ง